4 ข้อหลักๆ ในการเลือกบริษัทรับทำแอพพลิเคชั่นที่ดี ควรเลือกอย่างไรดี??

4 ข้อหลักๆ ในการเลือกบริษัทรับทำแอพพลิเคชั่นที่ดี ควรเลือกอย่างไรดี??